Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trên 296.000ha

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trên 296.000ha Cán bộ xã Quyết Thắng (T.P Thái Nguyên) đang kiểm tra các dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp được trên 296.000 ha, đạt hơn 92% diện tích cần cấp. Trong đó, diện tích đã cấp đối với các tổ chức là gần 74.000 ha, đạt khoảng 88%; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cấp được trên hơn 222.000ha, đạt xấp xỉ 94%.

Riêng trong tháng 4, ngành chức năng của tỉnh đã tiếp nhận 10 hồ sơ của tổ chức xin cấp đổi, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích xin cấp giấy chứng nhận 28,7 ha.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa thiết thực trong quản lý đất đai của Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của các tổ chức và công dân. Do đó, từ việc làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cấp, ngành chức năng trong tỉnh đã bảo hộ tài sản hợp pháp và thỏa thuận trên giao dịch dân sự về đất đai, tạo tiền đề hình thành thị trường bất động sản công khai, lành mạnh tránh thao túng hay đầu cơ trái phép bất động sản trên địa bàn tỉnh cũng như góp phần ngăn chặn những vụ việc tranh chấp đất đai...

Tùng Lâm