Bàn giao nhiệm vụ quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Bàn giao nhiệm vụ quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày 13-11, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 27-6-2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước từ Bộ Tư pháp sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời Bộ Tư pháp cũng có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc chuyển giao công tác quản lý này.

Tại Lễ bàn giao, hai Sở đã cùng nhau đánh giá lại công tác quản lý nhà nước về hương ước, quy ước trên địa bàn thời gian qua. Tính đến tháng 10-2018, 100% các xóm, bản, tổ dân trên địa bàn tỉnh có hương ước, quy ước. Trong đó, 100% bản hương ước, quy ước được phê duyệt, 627 xóm, bản, tổ dân phố có hương ước, quy ước đã được sửa đổi bổ sung theo các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sau khi tiếp nhận, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp tốt với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc kiểm tra, rà soát, bổ sung, sửa đổi thay thế các hương ước, quy ước không còn phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác, quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Quỳnh Trang