Bàn giao 2 nhà "Đại đoàn kết"

Bàn giao 2 nhà "Đại đoàn kết" Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình trao tiền làm nhà cho bà Dương Thị Soi, xóm Đình Dầm, xã Nga My.

Ngày 22-8, Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình đã tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho 2 hộ nghèo tại xã Nga My và Nhã Lộng, với mức 40 triệu đồng/hộ, sau khi cả hai ngôi nhà đã hoàn thành.

Hộ thứ nhất được nhận hỗ trợ là bà Dương Thị Soi, xóm Đình Dầm, xã Nga My (sinh năm 1948) là hộ nghèo đơn thân. Ngôi nhà mới được được thiết kế 3 gian, diện tích sử dụng 40m2, trị giá 80 triệu đồng. Ngoài số tiền hỗ trợ của Ủy ban MTTQ huyện, gia đình còn được Quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ 2 triệu đồng, xóm Đình Dầm hỗ trợ 3 triệu đồng và 15 ngày công,còn lại là tiền của gia đình và anh em hỗ trợ.

Hộ thứ 2 được nhận hỗ trợ là gia đình chị Nguyễn Thị Lan (1991) xóm Mịt, xã Nhã Lộng. Chị Lan là hộ nghèo, đơn thân nuôi 2 con, bản thân chị bị tàn tật, sức khỏe yếu. Trước đây, 2 mẹ con chị phải ở nhờ trong căn bếp cũ với diện tích hơn 10m2. Ngôi nhà mới xây cấp bốn, ba gian, diện tích sử dụng 50m2. Tổng kinh phí xây dựng 114 triệu đồng. Quá trình thi công ngôi nhà, Ủy ban MTTQ xã Nhã Lộng đã hỗ trợ 1 triệu đồng; xóm Mịt  hỗ trợ 2,5 triệu đồng và 25 ngày công, còn lại của gia đình và họ hàng giúp đỡ.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết đã giúp các hộ nghèo có điều kiện cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Nguyễn Chi
(Phú Bình)