Bãi bỏ 436 thủ tục hành chính

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, thời gian qua UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, quyết định kiểm soát, đánh giá TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn. UBND tỉnh đã ban hành 16 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc chức năng của 13 sở, ngành với 865 TTHC (trong đó ban hành mới 428 TTHC, sửa đổi 1 TTHC, bãi bỏ 436 TTHC). Các TTHC sau khi được công bố đều được cập nhật, tích hợp, công khai lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
 
6 tháng đầu năm 2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 278.797, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn là 268.597, số hồ sơ còn lại đang giải quyết. Tỉnh tiếp nhận 2 phản ánh, kiến nghị, trong đó đã xử lý và công khai kết quả xử lý trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 1 phản ánh, kiếnnghị về quy định hành chính; hiện đang tiến hành xử lý 1 phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính.
Thúy Hằng