Thành phố Sông Công tích cực hỗ trọ người dân ra khỏi các nhà chung cư cũ mất an toàn

 

Đài TTTH Sông Công