Giải quyết khiếu nại - không chỉ ra quyết định rồi để đó

Là cấp dưới không báo cáo đầy đủ, hay cấp trên thiếu sự quan tâm khiến cho người có trách nhiệm giải quyết vụ việc này không hay biết rằng chỉ đạo của mình chư được cấp dưới thực hiện?

 

Kim Ngân - Mạnh Hùng