Độc đáo cánh đồng hoa mặt trời trên quê hương cách mạng

Độc đáo cánh đồng hoa mặt trời trên quê hương cách mạng

 

Hoài Anh - Trường Sơn