Báo chí Thái Nguyên góp phần phòng, chống dịch COVID-19

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã bám sát tình hình, diễn biến của dịch bệnh và chỉ đạo của các cấp chính quyền nhằm thông tin kịp thời, định hướng dư luận. Trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, các nhà báo, phóng viên cũng chính là những chiến sỹ đóng góp công sức, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sớm đẩy lùi dịch bệnh...

 

Hoàng Hưng - Vũ Công