T.P Sông Công:
Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Sáng 19-1, T.P Sông Công đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trên địa bàn thành phố quan tâm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Phong trào đã khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong việc giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn T.P Sông Công giảm còn 1,47% (giảm hơn 12% so với năm 2000); đã có 16.839 hộ đạt gia đình văn hóa (tăng trên 11.000 hộ so với năm 2000); 140/146 xóm, tổ dân phố đạt xóm, tổ dân phố văn hóa; 1.104 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; nhân dân thành phố đã hiến trên 345.000m2 đất cùng hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới; thành phố có 9/9 tuyến phố đạt chuẩn tuyến phố văn minh đô thị…

Giai đoạn 2021-2025, T.P Sông Công tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Nhân dịp này, đã có 23 tập thể và 47 cá nhân được UBND T.P Sông Công khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Vi Vân