Bảo tàng Thái Nguyên
Tiếp nhận 75 hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa

Tiếp nhận 75 hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa Đại diện thành viên Câu lạc bộ Nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Việt Bắc hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh.

Ngày 23-11, Bảo tàng Thái Nguyên đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020) và tiếp nhận hiện vật do Câu lạc bộ Nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Việt Bắc hiến tặng.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và công tác bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam. Nhân dịp này, Bảo tàng Thái Nguyên đã tiếp nhận 75 hiện vật từ Câu lạc bộ nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Bắc hiến tặng (ảnh). Những hiện vật được hiến tặng mang giá trị lịch sử, minh chứng cho sự đặc sắc về văn hóa của tỉnh Thái Nguyên như: đồ gốm sứ, trang phục dân tộc, đồ dùng sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số… Đây là những hiện vật do các thành viên của Câu lạc bộ tìm kiếm, sưu tầm từ các vùng, miền trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm. Trong đó có nhiều hiện vật với niên đại lâu đời từ thế kỷ XVII, XVIII; có hiện vật phải phục dựng lại.

Sau khi tiếp nhận hiện vật, Bảo tàng Thái Nguyên sẽ xây dựng hồ sơ hiện vật, phương án trưng bày bổ sung vào gian trưng bày để làm phong phú nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu và tham quan của du khách trong thời gian tới.

Minh Khuê