Thu hút gần 3 triệu lượt du khách trong năm 2019

Thu hút gần 3 triệu lượt du khách trong năm 2019 Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Sở.

Ngày 7-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020; ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng thông qua di sản văn hóa. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2019, ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Toàn tỉnh có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 70% xóm, tổ dân phố đạt văn hóa và hơn 90% cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hoá. Trong năm, du lịch của tỉnh thu hút gần 3 triệu lượt du khách, tăng gần 500.000 lượt so với cùng kỳ; doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt 430 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Năm 2020, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường giải pháp thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của Sở…

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng thông qua di sản văn hóa giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại học Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phạm Ngọc Chuẩn