Khuyến khích hội viên sáng tác tác phẩm mới

Ngày 14-3, Hội Văn học Nghệ thuật T.P Thái Nguyên (VHNT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác hoạt động văn học, nghệ thuật năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Năm 2018, Hoạt động VHNT có chuyển biến tích cực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nổi bật là các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân. Trong hoạt động nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ luôn bám sát thực tế và có nhiều sáng tác sinh động, được công chúng đón nhận. Nhiều hội viên ở các chi hội: Thơ Văn, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Biểu diễn có tác phẩm tham gia các cuộc thi sáng tác do Thành phố, tỉnh, ngành, Trung ương tổ chức… Nhiều hội viên đã giành được giải thưởng cao.

Phát huy thành tích đạt được, năm 2019, Hội tiếp tục đổi mới các hoạt động VHNT, xây dựng tổ chức, phát triển hội viên, khuyến khích hội viên thâm nhập thực tế; khích lệ văn nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật, xây dựng được nhiều tác phẩm nghệ thuật đạt chất lượng cao, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người T.P Thái Nguyên trong mắt bè bạn bốn phương.

Phạm Ngọc Chuẩn