Đóng góp ý kiến vào kịch bản phim truyện về Đại đội TNXP 915

Đóng góp ý kiến vào kịch bản phim truyện về Đại đội TNXP 915

Ngày 10-7, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định kịch bản văn học phim truyện về Đại đội TNXP 915 đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thảo luận và cho ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản.

Kịch bản phim truyện về Đại đội 915 do Công ty CP An Thái Phương (Hà Nội) thực hiện dựa trên tác phẩm Đại đội màu áo nắng - Giải A Cuộc vận động Sáng tác văn học nghệ thuật về Đại đội TNXP 915 do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao kịch bản với nhiều trường đoạn, chi tiết cảm động; thủ pháp nghệ thuật đan xen, kết nối, gắn câu chuyện hiện tại với quá khứ. Các thành viên Hội đồng đề nghị Công ty CP An Thái Phương bám sát hơn nữa nội dung các câu chuyện lịch sử mà tỉnh Thái Nguyên đã dày công sưu tầm, nghiên cứu về Đại đội 915; chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp với văn hóa, thói quen của người dân tộc thiểu số trên địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục đóng góp vào kịch bản sau đó gửi lại cho Công ty CP An Thái Phương chỉnh sửa; đồng thời Công ty CP An Thái Phương cần bám sát hơn vào nội dung các tư liệu lịch sử để khai thác tốt hơn nữa những câu chuyện, nhân chứng về Đại đội TNXP 915.

Thu Hà