Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Ngày 30-7, Đoàn công tác do đồng chí Lương Đức Thắng, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thái Nguyên.

Những năm gần đây, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại Thái Nguyên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nếp sống văn minh. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã vận động được gần 35 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà mới, sửa nhà, tặng quà và khám, chữa bệnh miễn phí cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Hiện, 9/9 huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông; 100% xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hoá, thể thao; 2.248/2.336 xóm, tổ dân phố có nhà văn hoá. Số hộ đạt gia đình văn hoá tăng, từ 286 nghìn năm 2018 lên hơn 291 nghìn năm 2019, đạt gần 91% tổng số hộ. Số xóm, tổ dân phố đạt văn hoá tăng từ 2.486 năm 2018 lên 2.650 năm 2019. Năm 2019, có hơn 94% số cơ quan đạt văn hoá trở lên. Đến nay, toàn tỉnh có 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 1 xã và hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2016-2020 trước 1 năm…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Phong trào đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị với Chính phủ đưa danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" vào các danh hiệu thi đua trong Luật Thi đua Khen thưởng; quy định rõ điểm vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi để các địa phương triển khai thực hiện; điều chỉnh quy hoạch, quy mô xây dựng, số chỗ ngồi của Nhà văn hóa xóm, tổ dân phố để phù hợp với chủ trương sáp nhập hiện nay; bổ sung thêm quy định về quy mô, diện tích của Nhà văn hóa liên xóm...

Đại diện Đoàn công tác đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh đã đạt được trong những năm vừa qua; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh để báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ.

Minh Khuê