Bàn giao 126 bộ thiết bị văn hóa, thể thao cho các xã, xóm

Bàn giao 126 bộ thiết bị văn hóa, thể thao cho các xã, xóm Đại diện Công ty TNHH âm thanh ánh sáng Việt Dũng - đơn vị cung cấp thiết bị âm thanh, hướng dẫn người dân các xóm, xã của huyện Phú Bình cách sử dụng thiết bị âm thanh được bàn giao.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bàn giao xong 126 bộ trang thiết bị văn hóa, thể thao cho 20 xã và 106 xóm trên địa bàn tỉnh.

Các thiết bị đã bàn giao gồm: 20 bộ thiết bị văn hóa, thể thao cấp xã; 80 bộ thiết bị văn hóa cấp xóm; 26 bộ thiết bị thể thao và thiết bị vui chơi cho trẻ em cấp xóm. Trong đó, bộ thiết bị văn hóa cấp xã, xóm gồm: âm ly, loa, bộ micro không dây. Bộ thiết bị thể thao cấp xã, xóm gồm: Bộ bàn bóng bàn, bộ cột lưới bóng chuyền da, bóng chuyền hơi. Tổng trị giá 126 bộ trang thiết bị văn hóa, thể thao là gần 4 tỷ đồng. Sau khi nhận trang thiết bị, đại diện các xóm, xã đã cam kết sử dụng thiết bị đúng mục đích, thiết thực và phát huy tối đa giá trị của các trang thiết bị được cấp phát.

Đây là hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu phát triển văn hóa, thể thao của địa phương, cơ sở. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại địa phương; từng bước hoàn thiện nội dung tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Thu Hà