Nhiều ngành đào tạo của Đại học Thái Nguyên hạ điểm tuyển sinh

Nhiều ngành đào tạo của Đại học Thái Nguyên hạ điểm tuyển sinh Học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên làm thủ tục nhập học tại Đại học Thái Nguyên.

Các trường thuộc Đại học Thái Nguyên lần lượt công bố điểm trúng tuyển năm 2018, trong đó nhiều ngành đào tạo hạ điểm trúng tuyển so với năm 2017.

Trường có mức điểm trúng tuyển cao nhất là Đại học Y Dược, năm 2018 này ngành Y khoa lấy 22,25 điểm, giảm 4,75 điểm so với năm 2017. Ngành Y học dự phòng có điểm chuẩn thấp nhất là 16,75 điểm và giảm 6,75 điểm so với năm 2017. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có điểm chuẩn dao động từ 13,5 đến 14 điểm, giảm từ 1,5, đến 2 điểm so với năm 2017.

Các trường có mức điểm trúng tuyển ở mức 13, đến 14 điểm là Đại học Nông lâm, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Khoa học, Khoa Quốc tế. Riêng các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học sư phạm, điều kiện xét tuyển là 17 điểm và điểm  chuẩn đều tăng từ 1,5, đến 2 điểm.

Từ nay đến 12-8, các trường thuộc Đại học Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ xác nhận thí sinh trúng tuyển. Nếu sau 12-8, thí sinh không đến làm thủ tục nhập học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

So với mặt bằng chung của cả nước, điểm trúng tuyển vào các trường thuộc Đại học Thái Nguyên giảm hơn so với năm 2017 không phản ánh chất lượng đầu vào, mà do phổ điểm trung bình của toàn quốc năm 2018 đều giảm.

Trinh An