Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo trong đoàn viên thanh thiếu nhi hưởng ứng kế hoạch “Tuổi trẻ Thành phố Thái Nguyên vì biển đảo quê hương”

Thực hiện Kế hoạch số 350- KH/BTG ngày 21/3/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2013; kế hoạch số 28/KH-TĐ ngày 09/8/2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thái Nguyên về tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì biển, đảo quê hương” Tiểu Ban nội dung, tuyên truyền các hoạt động“Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì biển, đảo quê hương” xây dựng Hướng dẫn triển khai thực hiện trong đoàn viên thanh thiếu nhi với những nội dung cụ thể như sau:


I/ Mục đích, yêu cầu:


- Tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi trong toàn thành phố về quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước ta về đối ngoại và giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo nước ta, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.


- Tuyên truyền, giới thiệu các bản đồ cổ và tài liệu chứng cứ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn thành phố hiểu đúng hơn về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, góp phần phản bác yêu sách “đường lưỡi bò” và âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.


- Các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị tại cơ sở để tổ chức các hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực.


II/ Nội dung, hình thức tuyên truyền:


1. Nội dung tuyên truyền.


  Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền tập trung vào bốn (03) nội dung cụ thể như sau:


- Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản, phổ thông, quan điểm của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta; Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).


- Luật Biển Việt Nam (được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 21/6/2012)


- Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.


Thành Đoàn Thái Nguyên sẽ cung cấp đề cương các tài liệu trên, chuyển đến cho các cơ sở Đoàn trực thuộc.

2. Hình thức tuyên truyền.


- Các cơ sở Đoàn, Hội, Đội tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, các hội nghị trao đổi, tọa đàm, thi tìm hiểu, sân khấu, ca nhạc, kịch, sáng tác thơ, ảnh, panô, áp phích, tham gia tích cực vào các hoạt động thi viết, vẽ tranh, liên hoan văn nghệ theo kế hoạch “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì biển , đảo quê hương” của Ban chấp hành Thành Đoàn.


- Tổ chức các buổi tuyên truyền ở các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi đoàn, chi hội; các buổi nghe nói chuyện thời sự, tổ chức tuyên truyền trên các trạm truyền thanh cơ sở, chương trình phát thanh học đường, phát thanh măng non.


- Tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, coi trọng tính định hướng và sức thuyết phục, lựa chọn nội dung phù hợp với đối tượng, thời gian, quy mô, địa bàn tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

III/ Tổ chức thực hiện:


1. Thành Đoàn.


- Xây dựng Hướng dẫn triển khai trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi.
- Cung cấp các tài liệu tham khảo theo nội dung tuyên truyền đến các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc.


- Phối hợp với tạp chí Thanh niên Trung ương Đoàn, Đài Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, phòng Văn hóa Thông tin Thành phố, Đài truyền thanh truyền hình Thành phố trong công tác tuyên truyền để có nội dung đầy đủ, chính xác và có tính thời sự về những hoạt động chung của cả nước hưởng ứng chương trình hành động vì biển đảo quê hương.


- Tổ chức các cuộc thi viết, vẽ tranh, liên hoan văn nghệ theo kế hoạch.


- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan trên địa bàn Thành phố thông qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, Panô, áp phích.


  - Căng treo 20 băngzôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính trên toàn Thành phố, 03 phướn lớn tại trụ sở 3 Khối ( Đảng, Dân, Chính quyền), 200 cờ đuôi nheo;  chia thành hai đợt (đợt 1 ngày 21/8/2013, đợt 2 ngày 10/10/2013)


  - Tổ chức Hội nghị phổ biến quy phạm pháp luật nhà nước về biển đảo cho cán bộ Đoàn cơ sở vào 02 ngày 10, 11/9/2013 tại Hội trường Khối Dân vận Thành phố.


  - Tổ chức chương trình diễu hành cổ động trên địa bàn Thành phố vào ngày 24/8/2013 gồm: 01 xe của đội thông tin lưu động, 02 xe CSGT dẫn đường, 200 xe máy (100 xe có gắn hồng kỳ đi trước, là 100 xe máy đi sau có gắn cờ khẩu hiệu tuyên truyền về biển, đảo Quê hương) của lực lượng đoàn viên thanh niên.


- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ (thu gom giấy vụn) trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở nhằm xây dựng quỹ để trang bị các đầu sách về biển đảo cho các Liên Đội trên địa bàn thành phố (tối thiểu 2kg giấy/1em)


- Kiểm tra, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo Thành ủy Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên.


2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc.


- Triển khai thực hiện và hướng dẫn tới cấp Chi đoàn, Chi Hội, Chi Đội thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn năm 2013. Chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả để tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo.


- Tổ chức tuyên truyền theo các nội dung của hướng dẫn này, tập trung  cao điểm trong tháng 9/2013 và gửi báo cáo về Ban thường vụ Thành Đoàn Thái Nguyên qua đường bưu điện hoặc theo địa chỉ (Email:Thanhdoantn@gmai.com).
Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo trong đoàn viên thanh niên hưởng ứng kế hoạch “Tuổi trẻ TP Thái Nguyên vì biển, đảo quê hương” năm 2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thái Nguyên.

 

THÀNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN