Điều lệ Liên hoan văn nghệ “Hát về biển đảo quê hương”

Căn cứ kế hoạch số 28/KH-TĐ ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Ban thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì biển đảo quê hương”
Căn cứ Quyết định số 40 - QĐ/TĐ, ngày 16/8/2013 của Thành đoàn Thái Nguyên về việc thành lập Ban tổ chức (BTC) các hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì Biển đảo quê hương” năm 2013 và nhiệm vụ của Ban tổ chức.
Ban tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì biển đảo quê hương” ban hành Điều lệ Liên hoan văn nghệ“Hát về biển đảo quê hương”với những nội dung cụ thể như sau:


I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM


1. Thời gian: Ngày 28/9/2013. Khai mạc vào hồi 7h30’.


2. Địa điểm: Rạp măng Non Nhà thiếu nhi Thái Nguyên


II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG


1. Đối tượng: Là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên hiện đang sinh sống, học tập tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. 


2. Số lượng:
Mỗi đơn vị thành lập 01 đội tuyển tham gia liên hoan từ 10 thành viên trở lên. Riêng đối với các Chi đoàn trong khối HCSN-KDDV-LLVT do số lượng đoàn viên ít có thể đề nghị TBTC liên hoan thành lập 01 đội tuyển là liên chi đoàn từ 2-5 chi đoàn khác tham gia liên hoan (trưởng đoàn là đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở).


III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI


1. Nội dung:


- Hát các bài hát về biển đảo ca ngợi quê hương, đất nước. Ngoài ra có thể đăng ký các bài hát về Bác Hồ kính yêu, ca ngợi Đảng quang vinh, truyền thống cách mạng yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, ca ngợi Đất và người Thái Nguyên. Thể hiện ý thức xây dựng nếp sống mới văn minh đô thị, tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc của thành phố Thái Nguyên anh hùng.


- Ca ngợi tinh thần phấn đấu, năng động trong học tập và rèn luyện; ý thức hội nhập, xứng đáng là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố.


2. Hình thức: Thi theo hình thức sân khấu hóa. Mỗi đơn vị tham gia 02 tiết mục:


- 01 tiết mục hát múa tập thể (Hát+ múa trên nền nhạc có sẵn không lời).


- 01 tiết mục đơn ca hoặc song ca (có dàn dựng múa, hình tượng nghệ thuật phụ họa).


- Hình thức thi: Các đội tham gia dự thi xen kẽ các tiết mục theo thứ tự bốc thăm.


* Lưu ý:


- Các đơn vị tham gia Liên hoan văn nghệ phải đăng ký 01 tiết mục hát + múa về biển đảo quê hương trong các ca khúc đăng ký với Ban Tổ chức liên hoan.


- Ban tổ chức liên hoan sẽ thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký để chấm điểm, tổng hợp điểm các phần thi của các đơn vị qua đó sẽ đánh giá, động viên khen thưởng các đơn vị, các tiết mục văn nghệ có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan và các đơn vị có giải tiết mục văn nghệ xuất sắc trong liên hoan sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết, trao giải các hoạt động “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì biển đảo quê hương” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Nguyên và Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam vào ngày 12/10/2013 (Công văn cụ thể gửi sau).


IV. CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM


1. Căn cứ đánh giá cho điểm:


Các đơn vị phải tham gia đầy đủ các phần thi về hát + múa theo đăng ký và thứ tự đã bốc thăm.


2. Phương pháp cho điểm:


* Phần thi hát múa tập thể: Tối đa là 10 điểm. Trong đó đảm bảo về thời gian, đúng chủ đề, trang phục, đạo cụ, dàn dựng và nghệ thuật biểu diễn.


* Phần thi hát đơn ca hoặc song ca (có múa phụ họa): Tối đa là 10 điểm, trong đó đảm bảo về thời gian, đúng chủ đề, trang phục, dàn dựng, đạo cụ, nghệ thuật biểu diễn.


* Lưu ý: Thời gian cho mỗi phần thi tối đa là 6 phút nếu quá 30 giây  thì trừ 1 điểm. 


3. Cách tính điểm: Tổng số điểm cho cả 2 phần thi trên là 20 điểm.


- Điểm của mỗi đơn vị là tổng cộng số điểm của từng phần dự thi. Mỗi phần dự thi là điểm trung bình cộng của các thành viên trong Ban giám khảo (Điểm lẻ cho các phần thi tối thiểu là 0,5 điểm)


- Nếu các đơn vị có số điểm bằng nhau thì việc xếp loại được căn cứ vào điểm phần thi  hát múa tập thể.


V. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT:


1. Khen thưởng:


Căn cứ vào tổng số điểm của mỗi đội tham dự tính từ cao xuống thấp, Tiểu ban tổ chức Liên hoan sẽ trao các giải A, B, C cho các đơn vị tham gia Liên hoan cụ thể như sau:


- 03 Giải A: Mỗi giải 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn)


- 06 Giải B: Mỗi giải 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn)


- 10 Giải C: Mỗi giải 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)


- 15 giải khuyến khích: Mỗi giải 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng chẵn)


2. Kỷ luật


Các đơn vị không chấp hành điều lệ Liên hoan, tuỳ vào mức độ vi phạm Ban tổ chức đưa ra hình thức kỷ luật từ nhắc nhở đến huỷ kết quả dự thi của đơn vị đó.


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


1. Tiểu ban tổ chức liên hoan:


- Có nhiệm vụ tham mưu Điều lệ cho Ban tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì biển đảo quê hương” và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công liên hoan.


- Chọn cử Ban giám khảo, tổ thư ký tham gia chấm điểm, tổng hợp điểm tại các cụm, khối tổ chức Liên hoan theo sự phân công.


- Lựa chọn các tiết mục xuất sắc tham gia công diễn vào ngày 12/10/2013.


2. Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc:


- Căn cứ kế hoạch, điều lệ liên hoan tích cực tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị tổ chức hội thi, liên hoan văn nghệ tại đơn vị mình và tổ chức thành lập đội tuyển tham gia dự thi theo các cụm, khối thi đua theo đúng kế hoạch, điều lệ liên hoan đề ra.


- Thực hiện nghiêm túc điều lệ liên hoan và các quyết định của TBTC.


- Các đơn vị tự lo kinh phí đi lại, ăn ở tập luyện và tham gia liên hoan.


- Nộp danh sách đội dự thi, tiết mục văn nghệ tham gia về Ban tổ chức liên hoan cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên trước ngày 20/9/2013. Nếu đơn vị nào không thực hiện sẽ bị trừ 2 điểm trên tổng số điểm đạt được tại liên hoan.


- Họp trưởng đoàn và bốc thăm thứ tự dự thi cho các đơn vị tham gia liên hoan vào 14h00’ ngày 24/9/2013 tại Hội trường Khối dân vận thành phố (Thông báo này thay cho giấy mời).


- Có mặt tại địa điểm tổ chức liên hoan trước giờ khai mạc và tham dự Liên hoan theo thứ tự của Ban tổ chức, không để thời gian bị gián đoạn.


- Tại chương trình tổng kết và trao giải của liên hoan nếu đơn vị nào không có mặt, Ban tổ chức sẽ thu hồi lại giải thưởng của đơn vị đó.


- Thực hiện đầy đủ các phần tham dự theo điều lệ của liên hoan và tôn trọng kết quả chấm điểm của Ban giám khảo. Nếu có vấn đề thắc mắc, khiếu nại phải trình bày bằng văn bản gửi đến Ban tổ chức để giải quyết. Đơn vị có khiếu nại phải chịu trách nhiệm về việc khiếu nại của mình.


- Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan, các đơn vị có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài sản chung, tài sản và phương tiện của đơn vị mình.


Trên đây là điều lệ tổ chức Liên hoan văn nghệ “Hát về biển đảo quê hương”. Ban tổ chức Liên hoan đề nghị các đơn vị tham gia nghiêm túc triển khai, thực hiện.


Mọi vấn đề cần trao đổi xin liên hệ với thường trực Tiểu ban tổ chức liên hoan - Cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên gặp đồng chí Nguyễn Anh Đức – Cán bộ Cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên qua số điện thoại: 02803.855.605 hoặc 0974.665.928./.

THÀNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN