Điều lệ cuộc thi viết: “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên với tình yêu biển đảo quê hương”

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-TĐ, ngày 09/8/2013 của Ban thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì Biển đảo quê hương”;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-TĐ, ngày 16/8/2013 của Thành đoàn Thái Nguyên về việc thành lập Ban tổ chức (BTC) các hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì Biển đảo quê hương” và nhiệm vụ của Ban tổ chức;
Ban tổ chức các hoạt động ban hành Điều lệ cuộc thi viết: “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên với tình yêu biển đảo quê hương ” với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI


1. Đối tượng tham gia: Là Đoàn viên, thanh thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Mỗi cơ sở Đoàn, Hội, Đội là một tập thể tham gia cuộc thi, các bài thi cá nhân sẽ quyết định kết quả giải tập thể.


2. Thời gian:


- Ban tổ chức triển khai cuộc thi từ ngày 24/8/2013.


- Nhận  bài dự thi của các đơn vị từ ngày 20/9 đến hết ngày 26/9/2013.


- Thời gian chấm bài thi, tổng hợp kết quả từ ngày 27/9 đến ngày 30/9/2013.


- Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải cuộc thi cấp thành phố tại Lễ tổng kết, ngày 12/10/2013.


Yêu cầu:


Đề nghị các đơn vị thu nhận, tổng hợp gửi toàn bộ các bài dự thi và phân loại, tổng hợp các bài dự thi chất lượng đã chấm tại cơ sở theo tỷ lệ A, B, C trước khi gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố.


3. Địa điểm nhận bài thi:


Bài dự thi gửi trực tiếp tại Thành đoàn Thái Nguyên, qua đường bưu điện có dán tem (ghi rõ tiêu đề: Bài dự thi "Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên với tình yêu biển đảo quê hương") tới Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Thành đoàn Thái Nguyên - số 14, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.


II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY ĐỊNH CHUNG


1. Nội dung


- Suy ngẫm, cảm nhận về biển đảo quê hương.


- Hiến kế cho công tác xây dựng và phát triển kinh tế biển, hải đảo.


- Tuyên truyền, giới thiệu về biển đảo Việt Nam.


2. Hình thức thể hiện


Các bài dự thi viết bằng văn xuôi tiếng Việt tối đa 2.000 từ, (đánh máy một mặt trên  giấy A4, ban tổ chức không trả lại bản thảo), tác giả có thể gửi kèm ảnh, tác phẩm dự thi phải là những bài chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.


3. Các quy định chung


- Thí sinh dự thi phải cam kết: Mình là tác giả của bài dự thi, không sao chép và bài dự thi chưa được đăng trên bất kỳ tạp chí, báo, truyện… hoặc các phương tiện thông tin đại chúng nào.


- Bài dự thi phải ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị, địa chỉ và số điện thoại tác giả vào bài thi. Một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi.  


- Bài dự thi có thể được đăng trên Tạp chí Thanh niên, Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn và được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành. Bài dự thi vào vòng chung khảo sẽ được tuyển chọn và in trong cuốn sách "Tuổi trẻ với tình yêu biển đảo quê hương” do Ban tổ chức giữ bản quyền.


- Những người thuộc đơn vị tổ chức, nhà tài trợ không được tham gia gửi bài dự thi.


- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm với những bài dự thi bị thất lạc trong quá trình chuyển gửi.


- Ban tổ chức, Ban Giám khảo là người có quyền quyết định cuối cùng đối với những bài dự thi đạt giải.


- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia cuộc thi và có quyền sở hữu, sử dụng toàn bộ bản quyền của tác phẩm trong việc tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi cũng như các hoạt động tuyên truyền khác.


III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT


1. Khen thưởng:


A. Giải cá nhân:
Gồm cơ cấu và giá trị giải thưởng.

 

TT

Cơ cấu

Khen thưởng

1

03 giải A

500.000đ/ giải + Quà Nhà tài trợ trị giá 1.000.000 đồng

2

06 giải B

250.000đ /giải + Quà Nhà tài trợ trị giá 500.000 đồng

3

10 Giải C

200.000đ /giải + Quà Nhà tài trợ trị giá 300.000 đồng

 

B. Giải tập thể: Gồm cơ cấu và giá trị giải thưởng

 

TT

Cơ cấu

Khen thưởng

1

03 giải A

500.000đ/ giải + Quà Nhà tài trợ trị giá 2.000.000 đồng

2

06 giải B

300.000đ /giải + Quà Nhà tài trợ trị giá 1.000.000 đồng

3

10 Giải C

200.000đ /giải + Quà Nhà tài trợ trị giá 500.000 đồngCác tác giả đạt giải, ngoài giải thưởng sẽ được tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức. Giải tập thể là giải có nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao.

 


2. Kỷ luật:


- Những đơn vị, cá nhân vi phạm Điều lệ cuộc thi như không ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, bài dự thi đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng … sẽ không được tính giải.


- Các đơn vị và cá nhân không thực hiện đúng Điều lệ của hội thi, BTC căn cứ vào mức độ vi phạm sẽ có các hình thức kỷ luật.


IV. KINH PHÍ


- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức cuộc thi cấp thành phố; kinh phí Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.


- Các đơn vị lo kinh phí tổ chức cuộc thi cấp cơ sở.


- Cá nhân tham gia cuộc thi tự lo kinh phí hoàn thiện bài dự thi của mình.


V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


- BTC, Ban giám khảo (BGK), Tổ Thư ký, các tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định trên.


- Các thành viên trong BGK đảm bảo chấm thi chính xác, khách quan, trung thực và kịp thời.


- Tổ Thư ký giúp việc cho BTC, BGK; có trách nhiệm tổng hợp điểm của Ban Giám khảo chính xác và kịp thời. Ban Giám khảo và thư ký có trách nhiệm tuyệt đối giữ bí mật kết quả chấm thi, không được công bố khi chưa có sự đồng ý của Trưởng BTC.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điều gì chưa phù hợp BTC sẽ bổ sung và thông tin cho các đơn vị./.

THÀNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN