Điều lệ cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh: “Cảm xúc về biển đảo quê hương em” Thành phố Thái Nguyên năm 2013

Căn cứ Kế hoạch số 28- KH/TĐ, ngày 9/8/2013 của Thành đoàn Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì Biển đảo quê hương” thành phố Thái Nguyên năm 2013.
Căn cứ Quyết định số 40 - QĐ/TĐ, ngày 16/8/2013 của Thành đoàn Thái Nguyên về việc thành lập Ban tổ chức (BTC) các hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên vì Biển đảo quê hương” năm 2013 và nhiệm vụ của Ban tổ chức.
Ban tổ chức các hoạt động ban hành Điều lệ cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh: “Cảm xúc về biển đảo quê hương em” thành phố Thái Nguyên năm 2013 như sau:


I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA


1. Thời gian: Cuộc thi được triển khai trong thời gian từ 24/8/2013 đến 26/9/2013.


- Phát động Cuộc thi: Ngày 24 tháng 8 năm 2013.


- Hạn cuối nhận bài dự thi: Ngày 26 tháng 9 năm 2013 (theo dấu bưu điện).


- Tổng kết và trao giải thưởng: ngày 12/10/2013.


2. Đối tượng tham gia:
Là các em Đội viên, thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại các liên đội trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.


II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY ĐỊNH CHUNG


1. Nội dung


Thiếu nhi tham gia cuộc thi bằng cách vẽ tranh bám sát chủ đề: “Cảm xúc về biển đảo quê hương em”. Nội dung thể hiện trong tranh vẽ chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, suy nghĩ... trên mọi khía cạnh của chủ đề biển đảo quê hương. Tác giả bày tỏ những ý tưởng, những đóng góp của những tập thể, cá nhân cho việc xây dựng biển đảo và bảo vệ Tổ quốc....


2. Hình thức thể hiện


Bài dự thi được vẽ trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn như: chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác (không nhận tranh vẽ bằng bút chì đen).


3. Các quy định chung


- Bài dự thi phải ghi rõ: Tên bức tranh, họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, địa chỉ và số điện thoại tác giả ở mặt sau của bài thi. 


- Thí sinh dự thi phải cam kết: Mình là tác giả của tranh dự thi, không sao chép và bài dự thi chưa được đăng trên bất kỳ tạp chí, báo, truyện… hoặc các phương tiện thông tin đại chúng nào.


- Bài dự thi cá nhân gửi qua đường bưu điện phải được dán tem, ngoài bì thư ghi rõ: Bài tham dự thi cuộc thi vẽ tranh “Cảm xúc về biển đảo quê hương em’’ gửi về địa chỉ : Thành đoàn Thái Nguyên – Số 14 đường Cách mạng Tháng Tám thành phố Thái Nguyên (cạnh Bưu điện tỉnh Thái Nguyên). Bài dự thi gửi theo tập thể nhận tại văn phòng cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên. Mỗi thí sinh chỉ có thể gửi dự thi tối đa là 03 bức tranh.


- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm với những bài dự thi bị thất lạc trong quá trình chuyển gửi.


- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo là người có quyền quyết định cuối cùng đối với những bài dự thi đạt giải.


- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia cuộc thi và có quyền sở hữu, sử dụng toàn bộ bản quyền của tác phẩm trong việc tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi cũng như các hoạt động tuyên truyền khác.


III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT


1. Khen thưởng:


A. Giải cá nhân:
Gồm cơ cấu và giá trị giải thưởng.

 

TT

Cơ cấu

Khen thưởng

1

01 giải đặc biệt

Giấy chứng nhận +  1.000.000đ

2

02 giải nhất

Giấy chứng nhận + 600.000đ /giải

3

04 Giải Nhì

Giấy chứng nhận + 500.000đ /giải

4

6 Giải Ba

Giấy chứng nhận + 400.000đ /giải

5

10 Giải Khuyến khích

Giấy chứng nhận + 200.000đ /giải

 

* Phương pháp chấm điểm:


Thang điểm: Tối đa 50 điểm:


Tính nghệ thuật:   20 điểm


Nội dung thể hiện trên tranh:  20 điểm


Tính sáng tạo, đầu tư: 10 điểm


B. Giải tập thể: Gồm cơ cấu và giá trị giải thưởng

 

TT

Cơ cấu

Khen thưởng

1

02 giải nhất

Giấy chứng nhận + 800.000đ /giải

2

04 Giải Nhì

Giấy chứng nhận + 700.000đ /giải

3

6 Giải Ba

Giấy chứng nhận + 600.000đ /giải

4

8 Giải Khuyến khích

Giấy chứng nhận  + 400.000đ /giải


* Phương pháp chấm điểm:


Thang điểm: Tối đa 50 điểm:


Có số lượng bài dự thi nhiều nhất : 25 điểm


Có nhiều bài dự thi đạt chất lượng nhất: 25 điểm


2. Kỷ luật:


- Những đơn vị, cá nhân vi phạm điều lệ thi như: đối tượng dự thi không đúng quy định, không ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu sẽ không được tính giải.


- Các đơn vị và cá nhân không thực hiện tốt Điều lệ, các quy định của hội thi, BTC căn cứ vào mức độ vi phạm sẽ có hình thức phê bình, khiển trách.


IV. KINH PHÍ


- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức cuộc thi cấp thành phố; kinh phí khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.


- Các đơn vị lo kinh phí tổ chức cuộc thi cấp cơ sở.


- Cá nhân tham gia cuộc thi tự lo kinh phí hoàn thiện tác phẩm dự thi của mình.


V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


- BTC, BGK, Tổ Thư ký, các đội dự thi và các cá nhân dự thi có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định trên.


- Các thành viên trong BGK đảm bảo chấm thi chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời và đúng với thang điểm đã xây dựng.


- Tổ Thư ký giúp việc cho BTC, BGK; có trách nhiệm tổng hợp điểm của Ban Giám khảo chính xác và kịp thời. Giám khảo và thư ký có trách nhiệm tuyệt đối giữ bí mật kết quả chấm thi, không được công bố khi chưa có sự đồng ý của BTC.


- Điều lệ này có giá trị thi hành trong cuộc thi vẽ tranh “Cảm xúc về biển đảo quê hương em’’ thành phố Thái Nguyên năm 2013.


Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điều gì chưa phù hợp BTC sẽ bổ sung và thông tin cho các đơn vị trước khi diễn ra cuộc thi.

 

THÀNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN