Xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xét công nhận các xã  đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 2-3, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao năm 2020.

Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh có 6 xã: Hợp Tiến (Đồng Hỷ), Cát Nê, Văn Yên, Minh Tiến (Đại Từ), Bình Long (Võ Nhai) và Sơn Phú (Định Hóa) đăng ký đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, theo kết quả thẩm định thì chỉ có 5 xã đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, riêng xã Bình Long còn một tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm không đạt. Đối với 3 xã xây dựng NTM nâng cao, có 2 xã là Minh Lập (Đồng Hỷ) và Phú Thượng (Võ Nhai) đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn, còn xã Đồng Liên (T.P Thái Nguyên) chưa chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để thẩm định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh công nhận 5 xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo kết quả bình xét nêu trên; đồng thời tiến hành thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2021. Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Văn Lượng đồng ý với nội dung đề xuất công nhận 5 xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Về kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, đồng chí yêu cầu các sở, ngành phụ trách các tiêu chí và địa bàn tiếp tục bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả. Đối với các địa phương tiếp tục huy động nguồn lực, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM. UBND tỉnh sẽ cân đối nguồn lực tăng cường đầu tư thực hiện Chương trình và bố trí nguồn để hỗ trợ xi măng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn cho các địa phương…

Khánh Thiện