Xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ

Xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ Người dân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của T.P Sông Công được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những khâu đột phá, trong những năm qua, đặc biệt năm 2018, tỉnh đã tập trung đầu tư hiện đại hoá bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp tỉnh đến các địa phương; tiếp tục rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng tinh gọn, giúp giảm chi phí, thời gian cho các cá nhân, tổ chức thông qua thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Những nỗ lực đó đã ngày càng góp phần cải thiện các chỉ số CCHC.

Mặc dù mới là những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, song tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của T.P Sông Công đã có khá đông người dân đến giải quyết các (TTHC). Trò chuyện cùng chúng tôi, bác Phùng Bá Thu, tổ dân phố Tân Lập, phường Thắng Lợi vui vẻ bảo: Theo giấy hẹn, hôm nay tôi ra bộ phận “một cửa” nhận trích lục để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mặc dù lĩnh vực đất đai lâu tôi không làm, còn lúng túng, nhưng được các cán bộ ở đây niềm nở, hướng dẫn rất tận tình, nên không phải đi lại nhiều lần. Tôi thấy việc sắp xếp chỗ làm việc, chỗ ngồi của công dân ở đây rất thân thiện, văn minh, khoa học. Làm được như thế này thì đúng là nền hành chính vì nhân dân phục vụ.

Tìm hiểu thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả T.P Sông Công, Thị xã Phổ Yên, T.P Thái Nguyên, các sở, ngành cho tới nhiều phường, xã, chúng tôi nhận thấy bộ phận này được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp với hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại; các TTHC được niêm yết công khai và người dân có thể tự tra cứu trên bảng điện tử. Việc thực hiện cơ chế này đã giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, không phải chờ đợi, được nhân dân đánh giá cao.

Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Phạm Tuấn Cẩn, Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ cho biết: Một trong những nét nổi bật trong công tác CCHC của tỉnh năm 2018 là tỉnh đã hỗ trợ cho mỗi địa phương 2 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư bộ phận “một cửa” đồng bộ. Cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh, các địa phương bố trí thêm kinh phí tiếp tục nâng cấp hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp huyện đến các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các công việc; nâng cao chất lượng triển khai cung cấp dịch vụ và giải quyết TTHC mức độ 3, 4 trực tuyến trên môi trường mạng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống một cửa và một cửa liên thông; thực hiện đơn giản hóa và niêm yết công khai các TTHC, quy trình, mẫu biểu...

Với quyết tâm xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ, để triển khai nhiệm vụ này trong năm 2018, ngày 28/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4072/QĐ-UBND với 23 nhiệm vụ cụ thể theo tiến độ cho các đơn vị, địa phương thực hiện. Trong năm 2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề công tác CCHC đối với 18 sở, ban, ngành và 9 UBND các huyện, thành, thị. UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC tại 6 sở, ngành, 4 UBND cấp huyện và 16 đơn vị cấp xã. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh, nhắc nhở để các đơn vị, địa phương khắc phục kịp thời.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành rà soát TTHC, đánh giá và đưa ra các phương án đơn giải hóa với 36 TTHC, trong đó đề nghị cắt giảm 4 TTHC, sửa đổi 32 TTHC do rút ngắn thời gian giải quyết hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ TTHC. Trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 34 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở: Y tế, Lao động Thương binh & Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục & Đào tạo, Giao thông – Vận tải, Tài nguyên & Môi trường, Công thương, Tài chính với 2.800 TTHC (ban hành mới 1.534 TTHC, bãi bỏ 1.266 TTHC).

Các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp công khai lên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; cập nhật tại các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC. Hiện đã có 19/20 sở, ngành, 9/9 UBND cấp huyện và 180/180 đơn vị cấp xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các đơn vị đều áp dụng đồng bộ, thống nhất phần mềm một cửa, một cửa liên thông tới cấp xã, phường. Hiện nay, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được thực hiện trong lĩnh vực đất đai (cấp xã lên cấp tỉnh); tăng cường giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm ý tế, đăng ký khai tử, đăng ký kinh doanh, xây dựng, thuế, cấp dấu…

Cùng với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động quản lý nói chung và giải quyết TTHC nói riêng, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh như: Chữ ký số chuyên dùng; cổng dịch vụ công trực tuyến; quản lý văn bản đi, đến, vận hành hệ thống thư điện tử… Hiện nay, đã liên thông trao đổi văn bản tới 31 sở, ngành, 9 huyện, thành, thị và 180 xã, phường, thị trấn; tích hợp chữ ký số trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản đi, đến và điều hành. Tổng số văn bản điện tử được gửi/nhận trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 800 nghìn văn bản (giữa 989 đơn vị toàn tỉnh bao gồm cả khối Đảng, các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND cấp huyện).

Như vậy, với sự nỗ lực của cấp, ngành, địa phương thời gian qua đã nâng cao hiệu quả công tác CCHC, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Đây là tín hiệu khả quan và có ý nghĩa rất lớn đóng góp tích cực vào sự thay đổi thứ bậc xếp hạng CCHC của tỉnh với cả nước. 

Thúy Hằng