Xã Cây Thị đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Cây Thị đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Lãnh đạo xã Cây Thị đón Bằng công nhận xã An toàn khu.

Ngày 28-11, xã Cây Thị (Đồng Hỷ) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định xã An toàn khu; công bố Quyết định đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Cây Thị luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Cây Thị đã huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trong 9 năm qua là gần 60 tỷ đồng. Với nguồn vốn trên, địa phương đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu, như: Đường giao thông, trường học, nhà văn hóa….

Đến nay, 100% tuyến đường liên xã được nhựa hóa, 100% đường liên xóm, trục xóm, ngõ xóm được đổ bê tông; các xóm đều có nhà văn hóa thuận tiện sinh hoạt cho người dân; các trường học đều được kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu dạy và học của các nhà trường. Người dân trên địa bàn xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/người/năm, tăng 2,6 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 50% (năm 2011) xuống còn 11,16%...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cây Thị vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện Đồng Hỷ, UBND xã Cây Thị cũng tặng giấy khen cho 18 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình.

Chung An