Võ Nhai: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Võ Nhai: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của UBND tỉnh cho 6 tập thể.

Ngày 18-9, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2020-2025). Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trong giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua của huyện đã có nhiều đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Phong trào đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng, được đông đảo nhân dân hưởng ứng và đã tác động toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể, trong giai đoạn này, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu hằng năm trên địa bàn tăng bình quân 6,4%/ năm; thu cân đối ngân sách bình quân hằng năm tăng 13%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 5,72%; tỷ lệ lao động lao động học nghề có việc làm đạt 70%... Qua phong trào thi đua, toàn huyện đã có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 22 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 83 tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh; 881 tập thể và 1.188 cá nhân được khen thưởng cấp huyện...
 
Hội nghị cũng triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 với nhiều nội dung quan trọng: Thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao trình độ, năng lực công tác của cán bộ thi đua, khen thưởng....
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 cho 6 tập thể của huyện; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng Bằng khen cho Huyện ủy Võ Nhai đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội năm 2018, 2019; UBND huyện cũng khen thưởng cho 34 tập thể và 77 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020.
Hoàng Hưng