Võ Nhai: Chuyển Bộ phận "Một cửa" sang địa điểm mới

Võ Nhai: Chuyển Bộ phận "Một cửa" sang địa điểm mới

Sáng 28-2, UBND huyện Võ Nhai phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chuyển địa điểm Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện sang Bưu điện huyện (ảnh).

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND huyện Võ Nhai sẽ được đặt tại tầng 1 trụ sở Bưu điện huyện, có diện tích là 97m2, với 5 quầy phục vụ bộ phận "Một cửa", 1 quầy phục vụ lĩnh vực của Công an huyện và 2 quầy Bưu điện.

Việc chuyển bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả về trụ sở Bưu điện huyện Võ Nhai, tại vị trí sát trục Quốc lộ 1B, giúp người dân dễ tìm, đem lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân, tổ chức và các cơ quan hành chính. Đồng thời, khai thác tối đa và nâng cao hiệu quả hạ tầng mạng lưới bưu chính công cộng, kết hợp việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ công trực tuyến tới người dân, phát huy được hiệu quả các dịch vụ hành chính công.

Đức Anh