Viễn thông Thái Nguyên: Phấn đấu doanh thu tăng trưởng trên 8%

Viễn thông Thái Nguyên: Phấn đấu doanh thu tăng trưởng trên 8% Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tặng Cờ Thi đua và Bằng khen cho các đơn vị trực thuộc VNPT Thái Nguyên do có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017. Ảnh: Vũ Phong

Ngày 11-1, VNPT Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017; triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018.

Năm 2017, VNPT Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng; tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới viễn thông - công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu khách hàng; tăng cường các giải pháp, chính sách về quản trị nhân sự, tạo động lực cho người lao động năng cao năng suất, hiệu quả lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động tích cực hăng hái tham gia, sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, VNPT Thái Nguyên đã đảm bảo duy trì ổn định hệ thống thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, chính quyền và các sự kiện lớn của Trung ương, của tỉnh diễn ra trên địa bàn; quản lý, khai thác hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ hội nghị truyền hình từ Trung ương đến tỉnh, huyện và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Chính phủ, các bộ, ban, ngành; đảm bảo tốt cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ 81 phiên truyền hình hội nghị của Trung ương, các sở, ban, ngành trên địa bàn...

Năm 2017, tổng doanh thu của đơn vị đạt 405,2 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2016); chênh lệch thu - chi đạt 47,7 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 20 tỷ đồng; năng suất lao động đạt 1,02 tỷ đồng/ người/ năm(tăng 11% so với năm 2016)... Với kết quả đạt được, VNPT Thái Nguyên và Trung tâm Kinh doanh VNPT Thái Nguyên được Tập đoàn VNPT Việt Nam tặng Cờ Thi đua do có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Năm 2018, VNPT Thái Nguyên phấn đấu doanh thu tăng trưởng trên 8%, chênh lệch thu - chi tăng trưởng trên 10% so với năm 2017; nộp ngân sách Nhà nước hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra; tiếp tục nâng cao chất lượng mạng lưới, dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Để đạt được mục tiêu đề ra, VNPT Thái Nguyên tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung đầu tư, mở rộng, thực hiện tối ưu hóa mạng lưới đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất phục vụ khách hàng; thực hiện xong 3 dự án trọng điểm về công nghệ thông tin của tỉnh: Nâng cấp, xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang tin điện tử theo mô hình chính quyền 3 cấp từ tỉnh đến cấp huyện và tới các xã, phường, thị trấn kết nối với Chính phủ; Nâng cấp, xây dựng mạng lưới truyền số liệu chuyên dùng từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh; Nâng cấp, xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cấp huyện đến cấp xã...

Ngọc Thảo