UBND tỉnh: Triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018

UBND tỉnh: Triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh, ngày 11-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị trực tuyến (phiên họp lần thứ 16) của UBD tỉnh với 9 điểm cầu tại các huyện, thành, thị trong tỉnh đã được diễn ra, nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Hội gnhij đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo định hướng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Dự thảo Kế hoạch phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và những giải pháp điều hành dự toán thu - chi ngân sách năm 2018. Trong đó, xác định một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,5%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt  645.700 tỷ đồng, tăng 13%; kim ngạch xuất khẩu đạt 25 tỷ USD, tăng 8,7 %; GRDP bình quân đạt 74 triệu đồng/người; thu ngân sách trong cân đối đạt trên 13.100 tỷ đồng;  giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5% so với năm 2017; phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị với tỉnh nhiều vấn đề: sớm ban hành kế hoạch phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách nhà nước để các địa phương triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra; kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, đầu tư không hiệu quả để dành nguồn lực cũng như có cơ chế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho những dự án khả thi trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực; tiếp tục đầu tư nguồn lực đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới 2018; đẩy mạnh tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng  khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là cây chè của địa phương; quan tâm thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều nội dung liên quan tới công tác quy hoạch đô thị; quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; giảm nghèo; giao và quản lý biên chế; chỉ tiêu tuyển quân; tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự; an toàn thực phẩm cũng đã được các ngành, địa phương quan tâm đề cập…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, mục tiêu chung của tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại ngành, địa phương, đơn vị mình, đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả. Trong đó, tập trung cao độ triển khai các giải pháp điều hành và thực hiện nhiệm vụ cả năm ngay từ tháng đầu, quý đầu; rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, từ đó đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian còn lại. Cùng với đó, ưu tiên tập trung thực hiện những nhiệm vụ lớn, trọng điểm của tỉnh; tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chính; ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch nhưng cũng không được xem nhẹ việc phát triển ngành Nông nghiệp. Nghiêm túc và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương; tích cực tiết kiệm chi thường xuyên, để tăng chi cho đầu tư phát triển.

Tết Nguyên đán 2018 đã đến gần, đồng chí cũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung tối đa mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, người dân vùng sâu, vùng xa, để mọi người dân đều được đón Tết đầm ấm, yên vui.

Thu Hằng