T.X Phổ Yên duy trì tăng trưởng cao ở nhiều lĩnh vực

T.X Phổ Yên duy trì tăng trưởng cao ở nhiều lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng là ngành đạt tộc độ tăng trưởng cao nhất của T.X Phổ Yên với mức tăng 20,6% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Xây dựng hạ tầng tại Khu công nghiệp Yên Bình.

Ngày 11-10, Thị ủy Phổ Yên đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã mở rộng lần thứ 18 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2018, bàn phương hướng, giải pháp những tháng cuối năm. Tới dự có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  Từ đầu năm tới nay, T.X Phổ Yên tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao ở nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó, đáng chú ý là giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 451,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với kế hoạch, trong đó phần Thị xã quản lý là 3.361 tỷ đồng; xuất khẩu ước đạt 17,6 tỷ USD, chiếm 97,2% của toàn tỉnh; thu ngân sách ước đạt 359,3 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch; giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư đạt 68,2ha. Cùng với đó, T.X Phổ Yên tiếp tục duy trì 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế và trường học đạt chuẩn Quốc gia. Tạo việc làm tăng thêm cho 4.116 lao động, bằng 105% kế hoạch tỉnh giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác kiểm tra, giám sát của một số chi, đảng bộ trực thuộc còn có hạn chế; quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường ở một số ngành và địa phương còn chậm, xử lý vi phạm chưa kiên quyết; tiến độ xây dựng của một số dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra…

Phấn đấu đạt và vượt những chỉ tiêu cơ bản của cả năm, T.X Phổ Yên xác định tiếp tục nâng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào việc cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư; dành nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Nhị Hà