Từng bước đưa sinh vật cảnh thành ngành kinh tế sinh thái

Sáng 12-7, tại Thái Nguyên, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 4, Ban Thường vụ Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2021 và báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, Hội Sinh vật cảnh các cấp đã động viên cán bộ, hội viên thi đua phát triển kinh tế sinh vật cảnh, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu, thi tác phẩm sinh vật cảnh gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua đó đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển sinh vật cảnh nói riêng và phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung. Tính đến hết năm 2017, diện tích hoa, cây cảnh toàn quốc đạt trên 50.000 ha, với tổng giá trị sản lượng ước đạt 17.000 tỷ đồng. Tình hình sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh ngày càng sôi động, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh đã trở thành một trong 7 ngành nghề nông thôn được Chính phủ công nhận. Nhiều địa phương đã duy trì, phát triển các vùng hoa cây cảnh truyền thống kết hợp vận động hội viên ứng dụng công nghệ cao, hình thành nhiều mô hình sinh vật cảnh có giá trị thu nhập từ 1 đến 2,5 tỷ đồng/ha.

Nhiệm vụ trong tâm của Hội trong thời gian tới là phối hợp với các cơ quan Nhà nước, cơ sở đào tạo để chuyển giao khoa học kỹ thuật đến cán bộ, hội viên; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án “Công viên Sinh vật cảnh Việt Nam”; tổ chức xét tặng các danh hiệu “Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam”, “Chủ nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu”; tổ chức các hoạt động động đổi mới nội dung và công tác Hội nhằm từng bước đưa sinh vật cảnh thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị kinh tế cao.

 

 

 

Lưu Phượng