Triển khai nhiều nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư

Ngày 10-5, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Lễ tân, hậu cần giúp việc Ban Chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018 đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Tiểu ban để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai một số công việc có liên quan trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, tổ trưởng 3 tổ của Tiểu ban đã báo cáo về những phần việc được triển khai thực hiện thời gian qua, gồm các nội dung: Kế hoạch huy động nguồn vốn xã hội hóa và nguồn kinh phí của các tiểu ban khác; kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, điện, nước phục vụ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh; việc chuẩn bị mẫu giấy mời, thẻ đại biểu, phù hiệu xe ô tô…

Trên cơ sở báo cáo của 3 tổ công tác, các thành viên Tiểu ban đã đóng góp ý kiến về một số vấn đề, nội dung, như: Sớm xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đối với các nguồn thu, chi cho Hội nghị để trên cơ sở đó có kế hoạch vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, đóng góp; việc chuẩn bị gian hàng của các địa phương nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư cũng như những sản phẩm đặc sản của mỗi huyện, thành, thị…

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên Tiểu ban, đồng chí Đoàn Văn Tuấn đề nghị các tổ công tác có trách nhiệm tiếp thu để triển khai thực hiện công việc, nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Về kết quả thực hiện sẽ được báo cáo tại lần họp tiếp theo của Tiểu ban, trên cơ sở đó Tiểu ban báo cáo với đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy.

 

Thu Hằng