Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số lần thứ III

Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số lần thứ III

Ngày 22-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ III năm 2019. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trường Ban Chỉ đạo Đại hội chủ trì Hội nghị (ảnh).

Theo báo cáo, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham gia Ban Chỉ đạo. Tại Hội nghị, các ngành liên quan đã báo cáo tiến độ và kế hoạch chuẩn bị Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện và thông qua hướng dẫn về cơ cấu, thành phần đại biểu chính thức dự Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo của các ngành, đồng chí Nhữ Văn Tâm kết luận: Về mục đích, yêu cầu của Đại hội cần bám sát hướng dẫn của Trung ương, đồng thời phải bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, tránh lãng phí và tôn vinh được những thành tựu tiêu biểu của công tác dân tộc; phát huy được tinh thần và giá trị của sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa  -hiện đại hóa đất nước.

Đại hội cấp huyện, thành phố và thị xã sẽ được tổ chức trước ngày 30-6-2019. Đại hội điểm sẽ lựa chọn huyện Định Hóa và tổ chức xong trước ngày 30-5-2019 và dự kiến Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số của tỉnh sẽ tổ chức trước ngày 30-9-2019.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm cũng yêu cầu, các cơ quan, các ngành cần tập trong tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau về mục đích, ý nghĩa của Đại hội; đồng thời lựa chọn đại biểu tiêu biểu dự Đại hội phải công khai, dân chủ và mang tính đại diện cho thành phần dân tộc, nghề nghiệp…                                                                 

  

 

Trần Nguyên