Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Năm 2021, T.P Sông Công phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt hơn 11.000 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2020). Trong ảnh: Công nhân Công ty Cơ khí nông nghiệp Sông Công gia công chi tiết máy.

Sáng 18-1, T.P Sông Công đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Theo kế hoạch, năm nay, T.P Sông Công phấn đấu: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 11.000 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2020); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 757 tỷ đồng (tăng 3%); giá trị xuất khẩu đạt 194 triệu USD (tăng 15%); tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.186 tỷ đồng (tăng 12,6%); thu ngân sách Nhà nước đạt 314,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5% trở lên; số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt trên 40%...

Về công tác thu ngân sách Nhà nước, năm 2021, T.P Sông Công có kế hoạch thu 314,2 tỷ đồng, trong đó thu thường xuyên là 179,2 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 135 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố có kế hoạch phân bổ 103,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn ở các xã, phường (10 tỷ đồng); bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp sang năm 2021 (gần 52 tỷ đồng); bố trí vốn cho các dự án khởi công mới (41,8 tỷ đồng)…

Để đạt kế hoạch đề ra, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với mục tiêu chuyển đổi số Quốc gia; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, lựa chọn các nhà đầu tư có uy tín, năng lực theo danh mục các dự án đã được chấp thuận nghiên cứu, triển khai trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện các chương trình, đề án và cơ chế hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

 

Vi Vân