Triển khai Dự án Cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và nơi ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

Triển khai Dự án Cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và nơi ở cho đồng bào dân tộc thiểu số Tổ chức Habitat for Humaty Viet Nam làm việc tại UBND xã Văn Lăng (Đồng Hỷ)

Ngày 2-3, huyện Đồng Hỷ, Sở Ngoại vụ có buổi làm việc với Tổ chức Habitat for Humaty Viet Nam (tổ chức phi chính phủ của Mỹ) triển khai Dự án Cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và nơi ở cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Văn Lăng (Đồng Hỷ).

Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong vòng 1 năm (từ đầu tháng 4-2021 đến tháng 4-2022). Theo đó, Tổ chức Habitat for Humaty Viet Nam sẽ hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới và sửa chữa nhà cho 26 hộ nghèo (xây mới 10 hộ, sửa chữa 16 hộ); xây dựng nhà vệ sinh cho 20 hộ; sửa chữa 1 công trình công cộng và 1 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Tổng kinh phí thực hiện Dự án gần 1,6 tỷ đồng, trong đó, Tổ chức Habitat for Humaty Viet Nam hỗ trợ 1,3 tỷ đồng, còn lại là tiền đối ứng của các hộ dân.

Sau khi nghe đại diện của Tổ chức Habitat for Humaty Viet Nam thông tin về Dự án, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của huyện cùng với UBND xã Văn Lăng phối hợp chặt chẽ với đơn vị tài trợ để triển khai Dự án. Trước mắt là sẽ tiến hành rà soát danh sách các hộ đủ tiêu chuẩn có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, đồng thời thống nhất thời gian để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.   

Chung An