Triển khai công tác bầu cử theo quy định

Triển khai công tác bầu cử theo quy định Ảnh: Minh họa.

Chiều 1-3, Ủy ban bầu cử huyện Đồng Hỷ tổ chức phiên họp định kỳ tháng 3. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Theo đó, huyện Đồng Hỷ đã đặc biệt quan tâm tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử. Đến 7/02/2021, 15/15 xã thị trấn đã dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, đồng thời tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đảm bảo đúng theo quy định của Luật.

Cũng tại Hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo các nội dung: Quyết định về việc ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Trường Giang
(Đồng Hỷ)