Trên 95% hộ gia đình nông thôn được cung cấp nước sạch sinh hoạt

Trên 95% hộ gia đình nông thôn được cung cấp nước sạch sinh hoạt Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh do có thành tích xuất sắc trong hoạt động cung cấp nước sạch và bảo vệ môi trường, giai đoạn 2015-2020.

Ngày 21-11, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh hiện có gần 8.000 hội viên là các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân sản xuất, vận hành, kinh doanh nước sạch và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Hội đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các hội viên và cộng đồng; phối hợp với cơ quan chức năng vận động hội viên thực hiện vận chuyển, thu gom, xử lý rác thải; tích cực tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn...

Nhờ đó, đến nay, trên 95% hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được cung cấp nước sạch sinh hoạt; trên 90% trường học, 100% cơ sở y tế, bệnh viện có đủ nước sạch; gần 70% hộ gia đình nông thôn đã có nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh...

Đồng chí Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho 3 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Củng cố, phát triển tổ chức Hội ở các xã, thôn, bản; làm tốt công tác truyền thông - giáo dục về nước sạch và bảo vệ môi trường đối với các thành viên và cộng đồng; tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 nội dung lớn do Trung ương Hội phát động: “Nước sạch đến với người nghèo”; “Biến rác thải thành tài nguyên”; “Chung tay chống biến đổi khi hậu”…

Đại hội đã bầu 21 người vào Ban chấp hành khóa mới. Đồng chí Hoàng Cường Quốc được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh; Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 15 cá nhân; Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thế và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động cung cấp nước sạch và bảo vệ môi trường, giai đoạn 2015-2020.

Nguyên Ngọc