Trên 5,4 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng khó khăn

Ngày 2-6, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm việc với T.P Sông Công về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo kết quả rà soát của T.P Sông Công, trên địa bàn có 4.590 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ. Tính đến ngày 22-5, có 4.569/4.590 đối tượng đã được chi trả hỗ trợ với số tiền trên 5,43 tỷ đồng/5,45 tỷ đồng. Số người không được chi trả là 21 người, nguyên nhân là do đối tượng đã chết hoặc bị trùng, không liên lạc được. Kết thúc chi trả, tính đến ngày 31-5, T.P Sông Công chưa nhận được bất kỳ đơn thư kiến nghị, tố cáo, khiếu nại nào về công tác này. Hiện nay, Thành phố đang tiếp tục rà soát để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng khác.

Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, T.P Sông Công đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả người dân, doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ hiểu rõ và tạo mọi điều kiện để các đối tượng tiếp cận gói hỗ trợ thuận lợi nhất. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Thành phố tăng cường giám sát về hoạt động này.

Trước đó, Đoàn giám sát đã làm việc với xã Tân Quang (T.P Sông Công) về công tác này.

Q.T