Trao đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình 135

Trao đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình 135 Đại diện Đoàn cán bộ tỉnh Hà Giang tặng quà lưu niệm cho đại diện Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Ngày 13-11, Đoàn cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) của tỉnh Hà Giang đã đến tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên và Đoàn đã cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc thuộc phạm vi quản lý; kinh nghiệm về công tác xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các xóm, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn; công tác triển khai, tổ chức thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hộ; dự án đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ cộng đồng Chương trình 135; kinh nghiệm bảo tồn phát huy bản sắc các dân tộc thiểu số gắn với mỗi địa phương….

Buổi chiều, Đoàn đã đến thăm một số mô hình sản xuất tiêu biểu tại xã Tiên Hội (Đại Từ).

Khánh Huyền