Trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở

Trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở Các chuyên gia BCĐ tỉnh hướng dẫn kỹ thuật giám sát Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các thành viên Văn phòng giúp việc BCĐ tỉnh và huyện.

Từ 13 đến 16-2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh (BCĐ) năm 2019 tổ chức tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở cho 70 cán bộ là thành viên Văn phòng BCĐ tỉnh, BCĐ các huyện, thành phố và thị xã, đội ngũ cán bộ nghiệp vụ từ tỉnh đến các địa phương và các giám sát viên, giảng viên làm công tác tuyên truyền giúp việc Văn phòng BCĐ.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tang bị các kiến thức cơ bản về kỹ năng, kỹ thuật, quy trình và các quy định, tình huống cụ thể trong hoạt động điều tra và giám sát, hướng dẫn công tác điều tra tại khu dân cư, hộ gia đình theo những đặc thù đối tượng điều tra.

Về kỹ thuật thu tập thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo hai hình thức là: Điều tra viên trực tiếp sử dụng thiết bị di động để kê khai điều tra và hộ gia đình tự kê khai theo Webfom.

Tại chương trình tập huấn, BCĐ tỉnh cũng đã trang bị các kỹ năng về sử dụng thiết bị thu thập thông tin.

Theo kế hoạch thời điểm điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tính từ 0 giờ ngày 1-4-2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn từ 7 giờ ngày 1-4-2019 và kết thúc vào ngày 25-4-2019.                                               

 

Trần Nguyên