T.P Thái Nguyên: Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số lần thứ II

T.P Thái Nguyên: Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số lần thứ II Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, giai đoạn 2014-2019.

Ngày 11- 6, T.P Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ II, năm 2019. Dự Đại hội có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện các DTTS trên địa bàn T.P Thái Nguyên.

T.P Thái Nguyên có 8 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, gồm: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Dao, Mông, Hoa, Thái; trong đó, đồng bào DTTS có gần 10.000 hộ, với 30.000 nhân khẩu. Trong 5 năm qua, cấp ủy Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, các chính sách đối với đồng bào DTTS, vùng đồng bào DTTS luôn được triển khai kịp thời đảm bảo; các chương trình, chính sách phát triển đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất tại vùng đồng bào DTTS đươc chú trọng thực hiện; đời sống  kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS được ổn định và ngày càng phát triển...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích T.P Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc. Đồng chí đề nghị thời gian tới Thành phố cần tiếp tục triển khai tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội  tại các vùng đồng bào dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực thi đua lao động, sản xuất, chủ động đấu tranh với các thế lực thù địch, hủ tục lạc hậu…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng thưởng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng đồng bào DTTS của tỉnh giai đoạn 2014-2019; 8 tập thể, 38 cá nhân được tặng Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh và UBND T.P Thái Nguyên.

Đại hội cũng đã bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Các DTTS tỉnh Thái Nguyên.                                                                         

 

Phương Thơm