T.P Sông Công: Thăm, động viên các doanh nghiệp

T.P Sông Công: Thăm, động viên các doanh nghiệp Lãnh đạo T.P Sông Công thăm, động viên cán bộ, người lao động Công ty TNHH Dongwha ViệtNam, ở Khu công nghiệp Sông Công 2.

Ngày 1-3, lãnh đạo T.P Sông Công đã đến thăm, động viên cán bộ, người lao động của một số doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công; Công ty TNHH MTV Vạn Xuân và Công ty TNHH Dongwha Việt Nam.

Năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng các DN trên địa bàn T.P Sông Công vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định người lao động, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Cụ thể, Công tyTNHHMTV Diesel Sông Công đạt doanh thu 654 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động là 11,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty TNHH MTV Vạn Xuân đạt doanh thu 42 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 70 công nhân với mức thu nhập bình quân gần 11 triệu đồng/người/tháng. Công ty TNHH Dongwha Việt Nam (chuyên sản xuất ván gỗ ép) được triển khai xây dựng tại Khu công nghiệp Sông Công 2 từ năm 2019 với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD. Hiện, tiến độ xây dựng nhà xưởng của Công ty đạt 75%, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất từ tháng 4-2021.

Lãnh đạo T.P Sông Công đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả mà các DN đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Vi Vân