Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.610 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.610 tỷ đồng Người dân mua sắm hàng hóa tại Siêu thị Minh Cầu. Ảnh: Minh họa.

Do diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở một số địa phương trong cả nước vẫn còn phức tạp nên đã tác động không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Cục thống kê, trong tháng 2-2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.610 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn ước đạt 7.610 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, nhóm mặt hàng đạt doanh thu bán lẻ lớn nhất là nhóm lương thực, thực phẩm đạt 2.075,6 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ; tiếp đến là nhóm xăng dầu các loại ước đạt 681,6 tỷ đồng, tăng 10,8% cùng kỳ; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 678,9 tỷ, tăng 7,6%; nhóm ô tô các loại đạt 573,5 tỷ đồng, tăng 13,4%; nhóm hàng may mặc đạt 463,5 tỷ đồng, tăng 11%...

Để ổn định kinh tế vĩ mô, tỉnh ta đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; các doanh nghiệp đã chủ động phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường nên nhìn chung so với cùng kỳ, doanh thu thương mại vẫn đạt mức tăng trưởng cao.

Thanh Thảo