Toàn tỉnh không còn xã dưới 10 tiêu chí NTM

Toàn tỉnh không còn xã dưới 10 tiêu chí NTM

Sáng 26-6, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng NTM, hiện toàn tỉnh có 103 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 72%; 25 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP; 183 ý tưởng, sản phẩm đăng ký phát triển và tham gia đánh giá xếp hạng OCOP 2020. Rà soát theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2017-2020, Thái Nguyên còn 11 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí, 23 xóm được UBND cấp huyện công nhận đạt xóm NTM kiểu mẫu…
 
Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Chương trình còn chậm so với yêu cầu; kết quả giải ngân nguồn vốn đạt thấp; một số tiêu chí, chỉ tiêu: An ninh, môi trường, tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo ở các xã chưa cao, chưa thực sự bền vững…
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng nhấn mạnh: Kết quả xây dựng NTM của tỉnh đã thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong thời gian tới, các sở, ngành cần chủ động phối hợp với các địa phương rà soát lại các tiêu chí; khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo sát với tình hình thực tế tại các địa phương; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM. Văn phòng điều phối xây dựng NTM chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2020-2025, chú trọng đến nâng cao các tiêu chí, nâng cao đời sống của người dân; ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng sản phẩm OCOP…
Thế Hà