Tiểu ban Nội dung: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Tiểu ban Nội dung: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 9-5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Nội dung Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ với các thành viên Tiểu ban. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, Cơ quan Thường trực giúp việc cho Trưởng Tiểu ban: Thời gian qua, Tiểu ban Nội dung đã tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị cho Hội nghị; dự thảo lần 1 sách và đĩa DVD “Thái Nguyên - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”; thư ngỏ và dự thảo chương trình Hội nghị; Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau khi diễn ra Hội nghị; tổng hợp, lựa chọn Danh mục các dự án mời gọi đầu tư và đã lựa chọn danh sách nhà đầu tư có tiềm năng để gửi thư ngỏ; hoàn thiện danh mục các cơ chế chính sách, cơ chế ưu đãi đầu tư của Trung ương và của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản báo cáo gửi các Bộ, ngành Trung ương liên quan để xin ý kiến, đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức Hội nghị. Trong tháng 5, Tiểu ban Nội dung đã đưa ra 13 phần việc tập trung triển khai, đồng thời đề xuất với Ban Chỉ đạo Hội nghị cho thành lập đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Hà Nam.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã trình bày dự thảo “Quy trình và thủ tục cam kết đầu tư mang tính đột phá trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư để thu hút đầu tư, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng". Các thành viên của Tiểu ban đã có nhiều ý kiến đóng góp trong việc làm thế nào để Thái Nguyên vừa tổ chức thành công Hội nghị, vừa tạo được ấn tượng, điểm nhấn trong thu hút đầu tư; từ đó thu hút được những nhà đầu tư có tiềm lực thực sự và đầu tư vào các tỉnh vực mà tỉnh đang quan tâm, mời gọi.

Với vai trò là khách mời tư vấn cho Tiểu ban Nội dung trong công tác chuẩn bị Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài đã khá ấn tượng trước sự tham gia đầy trách nhiệm của các thành viên Tiểu ban. Đồng chí cho rằng, nhiều ý kiến của các thành viên rất thiết thực, cần thiết; đồng thời cũng đã chia sẻ thêm một số kinh nghiệm để các thành viên Tiểu ban nghiên cứu, trong đó nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đưa ra được những cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư, với nội dung cụ thể, thiết thực. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu và thành viên Tiểu ban. Trên cơ sở các ý kiến này, đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư và sở, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung các dự án được sẽ được trao giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị; bổ sung thêm 1 số danh mục các dự án đầu tư của tỉnh để báo cáo Ban Chỉ đạo; dự thảo 10 nội dung cam kết của tỉnh với nhà đầu tư trong khuôn khổ pháp luật cho phép nhưng phải có tính đột phá, riêng có của Thái Nguyên để báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với tư cách là Chủ tịch hội đồng sáng kiến tỉnh, đồng chí sẽ đề xuất với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với những cá nhân kêu gọi được 1 dự án đầu tư có tiềm năng, có giá trị trong năm 2018. Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng rà soát lại các thủ tục hành chính để cải thiện quy trình sao cho có sự thống nhất, tạo điều kiện tối đa nhất cho nhà đầu tư, tránh tình trạng không thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương…

Thu Hằng