Tiếp tục theo dõi tình trạng sạt lở tại khu vực bãi đổ thải của Mỏ than Phấn Mễ

Trước diễn biến tình hình sạt trượt đất đá tại khu vực bãi đổ thải số 3 Mỏ than Phấn Mễ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã báo cáo và để nghị UBNS tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đại Từ tổ chức kiểm tra, tiếp tục rà soát, theo dõi các vị trí sạt trượt; Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá hiện trạng, mức độ, nguy cơ sạt lở, đề xuất giải pháp xử lý đảm bảo an toàn đối với phương án khai thác và đổ thải của Mỏ than Phấn Mễ...

 

Mai Phương - Vũ Công