Tiếp tục hướng hoạt động về công đoàn cơ sở

Tiếp tục hướng hoạt động về công đoàn cơ sở

Trong 2 ngày 9 và 10-3, Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacomin (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacomin hiện có 4.177 lao động, giảm gần 1.400 người so với năm 2013, trong đó lao động nữ chiếm gần 30%. Nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn có nhiều thử thách và thay đổi quan trọng của Tổng Công ty khi thực hiện cổ phần hóa. Điều kiện sản xuất tại các công ty thành viên như: Than Khánh Hòa, Na Dương, Núi Hồng…gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của cả tập thể cán bộ và người lao động, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn duy trì đà tăng trưởng và có lãi. Sản lượng khai thác và tiêu thụ than của đơn vị ổn định ở mức trên dưới 1,5 triệu tấn/năm; sản xuất và tiêu thụ xi măng là 2 triệu tấn/năm. Doanh thu hằng năm đạt 4.300 đến 4.600 tỷ đồng.

Với vai trò đại diện quyền lợi cho người lao động, Công đoàn các cấp trong Tổng Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đặt ra. Hoạt động công đoàn giữ được nề nếp, ổn định. Các phong trào thi đua triển khai rộng khắp, nhất là các phong trào sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả; hoàn thành kế hoạch hằng quý, hằng năm; chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm của Đảng… Cùng với đó, các cấp công đoàn đã làm tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ đoàn viên. Theo đánh giá, điều kiện làm việc của người lao động trong Tổng Công ty được đảm bảo, đời sống văn hóa, tinh thần cũng ngày càng nâng cao.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào kết quả cũng như chỉ rõ những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 với mục tiêu xây dựng Tổng Công ty phát triển an toàn, ổn định, hiệu quả; đảm bảo việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động; tập trung hoạt động về công đoàn cơ sở, phục vụ lợi ích của đoàn viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khóa mới với 21 thành viên.

 

Quốc Phong