Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Sáng 5-6, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Tiểu ban Thường trực Tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh đã chủ trì buổi họp với các thành viên Tiểu ban để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại buổi họp, đại diện các cơ quan thành viên của Tiểu ban đã báo cáo hoạt động tuyên truyền về Hội nghị trong tháng 4 và tháng 5 (ảnh). Theo đó, có gần 100 tin, bài đã được đăng tải, nội dung tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực, dự án mà tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư; cơ chế, chính sách ưu đãi cùng những cam kết, hỗ trợ của tỉnh dành cho nhà đầu tư... Đại diện các cơ quan cũng đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ, qua đó đề xuất một số ý kiến để việc thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Phạm Thái Hanh nhấn mạnh: Để Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh diễn ra thành công vào ngày 1-7 tới, thời điểm này cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, các thành viên tiểu ban cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương có uy tín để đăng tải các nội dung về Hội nghị.

Đối với một số ý kiến, Tiểu ban sẽ tiếp thu để đề xuất với Ban Chỉ đạo Hội nghị. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cũng như những nội dung cụ thể đã được phân công, mỗi cơ quan, đơn vị cần làm hết trách nhiệm với tinh thần cao nhất, qua đó quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư hấp dẫn, chính sách ưu đãi của tỉnh, góp phần làm nên thành công cho Hội nghị.

Việt Bắc