Thường trực HĐND tỉnh: Rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 12 và thống nhất nội dung Kỳ họp tổng kết

Thường trực HĐND tỉnh: Rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 12 và thống nhất nội dung Kỳ họp tổng kết

Chiều 12-1, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 12 và thống nhất nội dung Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII được tổ chức từ ngày 9/12 đến ngày 11/12/2020, theo đánh giá tại Hội nghị, Kỳ họp đã diễn ra thành công, đúng quy định. Trước Kỳ họp, có 52 cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh với trên 6.300 cử tri, tiếp nhận 453 lượt ý kiến, kiến nghị. Công tác chuẩn bị tài liệu, thẩm tra, phục vụ Kỳ họp chu đáo, đảm bảo chất lượng; công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt. Báo cáo thẩm tra của các Ban thể hiện tính phản biện cao trong đánh giá, nhận xét về quy trình soạn thảo, tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi của từng tờ trình, dự thảo nghị quyết; nêu rõ quan điểm, ý kiến về những nội dung chưa phù hợp. Hoạt động thảo luận, phiên giải trình tại Kỳ họp diễn ra đúng quy định, sôi nổi, chất lượng, tập trung vào những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xa hội, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp.

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua Kỳ họp thứ 12 như: một số sở, ngành thiếu chủ động tham mưu và đề xuất cho UBND tỉnh về các nội dung trình Kỳ họp nên bổ sung nhiều nội dung phát sinh; công tác rà soát các nội dung trình Kỳ họp chưa kỹ nên có nội dung phải để lại xem xét; một số tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư chưa phù hợp với quy định hiện hành; công tác rà soát, hoàn chỉnh để trình ban hành nghị quyết còn chậm…

Cũng tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua kế hoạch tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh khóa XIII. Theo đó, Kỳ họp dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3 tới; sẽ xem xét, thảo luận 11 nội dung.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đề nghị các cơ quan tham mưu, đề xuất, xây dựng nội dung trình HĐND cần chủ động và tiến hành sớm hơn để các Ban HĐND có nhiều thời gian thẩm định; có thể mời các Ban HĐND tỉnh tham gia xây dựng, thẩm định nội dung từ đầu. UBND tỉnh khi trình nội dung để Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến cũng trình các ban của HĐND tỉnh xem xét, thẩm định, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và tiết kiệm thời gian…

Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa, chia tay các đồng chí Bùi Xuân Hòa, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Lâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về nghỉ chế độ theo quy định.

Cũng trong chiều 12-1, HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của các Ban HĐND tỉnh năm 2020; Hội nghị bàn giao công tác lãnh đạo HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, giữa các đồng chí nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh với các đồng chí đương nhiệm. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị và đã ký biên bản bàn giao công tác.

Phương Điền