Thực hiện nghiêm quy định về cung cấp thông tin và phản hồi báo chí

Thực hiện nghiêm quy định về cung cấp thông tin và phản hồi báo chí

Chiều 5-6, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp với các ngành và TP Thái Nguyên để phản hồi những vấn đề các báo nêu theo Luật Báo chí. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, UBND T.P Thái Nguyên, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ nội dung một số vụ việc được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phản ánh trên địa bàn T.P Thái Nguyên liên quan đến vấn đề cấp phép xây dựng một số dự án; san lấp đất nông nghiệp để kinh doanh; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoạt động nổ mìn khai thác than ảnh hưởng đến nhà dân; vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân... Đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo T.P Thái Nguyên đã tiếp thu những nội dung báo chí phản ánh đúng, đồng thời làm rõ một số thông tin chưa chính xác. Trên cơ sở đó có văn bản trả lời các cơ quan báo chí.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng việc thực hiện thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về xử lý thông tin báo chí phản ánh. Đây là cơ sở quan trọng để các sở, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu sau cuộc họp này, Sở Thông tin - Truyền thông và phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, thống kê các thông tin báo chí phản ánh; các sở, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm, kịp thời trả lời, làm rõ các thông tin báo chí đã nêu, đặc biệt là những việc còn có hạn chế, tồn tại... qua đó góp phần ổn định tình hình xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Hằng Nga