Thực hiện hiệu quả các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Thực hiện hiệu quả các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân tiêu biểu của huyện Đồng Hỷ

Chiều ngày 18-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024 tổng kết Công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.

Năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Đồng Hỷ đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong năm, đã tổ chức trên 315 cuộc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho gần 16.000 lượt người tham dự; xây dựng và duy trì hoạt động của 65 mô hình tự quản ở khu dân cư; vận động nhân dân hiến 5,9ha đất, đóng góp trên 3,5 tỷ đồng và 3.100 ngày công lao động xây nông thôn mới; vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được trên 500 triệu đồng; phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức phát động chung tay tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, toàn huyện tiếp nhận trên 923 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá trên 500 triệu đồng...

Năm 2021, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân; 100% Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn triển khai xây dựng từ 1 đến 2 mô hình điểm; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Nhân dịp này, huyện Đồng Hỷ có 11 cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 22 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020 được nhận Bằng khen và Giấy khen của UBND tỉnh và huyện Đồng Hỷ.

Trang Nhi