Thêm 2 mỏ đất được cấp phép khai thác

Trước thực trạng khan hiếm về nguồn vật liệu thông thường (đất) dùng để sản lấp mặt bằng phục vụ các công trình dự án, vừa qua, UBND tỉnh đã cấp phép cho 2 đơn vị khai thác đất.

Gồm: Công ty TNHH bê tông xây dựng Việt Cường khai thác mỏ đất tại khu vực xóm Ngoài, xóm Giữa, xã Xuân Phương và xóm Kha Nhi, xã Kha Sơn (Phú Bình), với diện tích gần 27ha, trữ lượng hơn 830.000m3, công suất khai thác 200.000m3/năm; Công ty Cổ phần Leadertec Việt Nam được cấp phép khai thác đất tại khu vực núi Lầm, núi Hiếu, xã Điềm Thụy (Phú Bình), với diện tích gần 9ha, trữ lượng gần 1.200.000m3, công suất khai thác 450.000m3/năm.

Ngoài 2 mỏ mới được cấp phép khai thác, trên địa bàn tỉnh còn có mỏ đất Núi Choẹt, xã Minh Đức  (T.X Phổ Yên) được cấp từ năm 2017.

Do quy trình cấp phép mỏ khai thác đất khá phức tạp và mất nhiều thời gian (hơn 1 năm) nên tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh mới có 3 mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng. Vì vậy, việc có thêm 2 mỏ đất mới được cấp phép sẽ giảm thiểu tình trạng khai thác đất trái phép ở một số địa phương trên địa bàn.

Dương Hưng